Sotar´n i Bergslagen

Sotarn i bergslagen har varit verksamma i över 30 år och personalen längre tid än det. Vår erfarenhet och service uppskattas stort av våra kunder.

Vi har genom upphandling från kommunen nytt avtal för lagstadgad sotning från 2022-05-01 t.o.m. 2026-12-31.

Sotar´n i Bergslagen AB är idag en del av Sovent group AB , en sammanslagning av mer än fyrtio bolag verksamma i sotnings och ventilationsbranchen.

Det vi inte kan lösa lokalt tar vi hjälp av kollegor ifrån närliggande orter.