Sotar´n i Bergslagen

Har utsetts att utföra Sotning och brandskyddskontroll i Hällefors, Filipstad, Kristinehamn och Storfors kommun.

Sotning ska utföras av den av kommunen utsedda eller av den som fått tillstånd att själv få sota sin enskilda fastighet. Tillstånd erhålls efter ansökan och godkännande från Bergslagens Räddningstjänst.

Sotningen ska utföras enligt de av kommunen fastställda fristerna.

Brandskyddskontroll ska utföras av den av kommunen utsedda enligt de av kommunen fastställda fristerna.

En ansvarig skorstensfejarmästare utses av Bergslagens Räddningstjänst och i Hällefors, Filipstad, Kristinehamn och Storfors kommun är Hasse Olsson, Sotar’n i Bergslagen AB utsedd.