Övrigt

Radon & Radonsanering

Radon är en gasform som kan finnas i såväl mark som i byggnadsmaterial. Att vistas i miljöer med för höga halter radon innebär en betydande hälsorisk.

Radonhalten i bostäder, skolor, arbetsplatser skall vara under 200Bq/m3.

Mätning sker under minst 60 dagar under perioden 1 oktober och 30 april.

Vi på Sotar´n i Bergslagen erbjuder allt inom radonmätning och radonsanering.
Välkommen att kontakta oss för mer information!

Hexesot

Hexesot, black magic dust, kemisk svärta – Den oljiga, svarta beläggningen som kan uppstå relativt kvickt har många namn och riktigt vad som orsakar den kan vara svårt att avgöra. Sotpartiklar produceras i alla hem. Från matlagning och tända ljus till vedeldning, om så bara mysfaktorn i öppna spisen eller kaminen, alstrar sotpartiklar.

Även elektriska produkter som hårfönen eller halogenlamporna bidrar till bildandet av sotpartiklar då de förbränner dammpartiklar som i sin tur blir till sot. Varför vissa hem drabbas av hexesot som sprider sig över väggar och tak är svårt att säga men nyrenoverade bostäder, dålig ventilation och köldbryggor i väggarna tycks vara riskfaktorer.

Tveka inte att kontakta oss redan idag om du drabbats av hexesot – vi är experter på området och hjälper dig gärna att bli av med det!

Takskydd

Glidskydd – ska förhindra markstegen från att glida i sidled eller släppa vid fotänden och kana iväg. Med tanke på att den ska hålla både för stegens vikt och den som står på stegen så ska den klara minst 100-150 kg.

Fasadhöjd – mäts från marken och upp till där fasaden skär igenom yttertaket.
För att man ska gå upp med lös markstege får fasadhöjden vara max 4 meter (5m efter vissa specifika åtgärder enligt Tak säkerhetskommittén).

Fasadstege – används där fasadhöjden överstiger 4-5 meter Boverkets byggregler (BBR) .

Taklucka – används där fasadhöjden överstiger 4 meter och där fasadstege saknas, takluckan ska enligt Boverket förses med U-format skyddsräcke som är 0,5 meter högt. Takluckans mått bör vara 0,9 x 0,6 meter.

Takstege – En takstege som är max 5 meter ska ha två infästningspunkter. Vid varje ändring av taklutning ska 2 nya infästningar finnas.

Skorstenshöjd – En skorsten får vara max 1,2 meter. Är den högre ska det finnas skorstensstege med ståplatta och handledare så vi kommer upp i rätt arbetshöjd. Mer information: https://www.taksakerhet.se

Förflyttning – På taket får man bara förflytta sig rakt, lodrätt eller vågrätt. Man får således inte montera lösa taksteg diagonalt.

Regler – Vissa regler är retroaktiva såsom glidskydd, takstege, takbrygga, skorstensstege med ståplatta och handledare, andra regler gäller först om man har förändrat fastigheten genom att exempelvis byta tak, fasadstege och skyddsräcke runt taklucka.

Vi på Sotar´n i Bergslagen AB bedömer alltid i första hand efter gällande regler trots att detta kan visa sig vara fel, beroende på exempelvis byggår. Vi hoppas att ni har förståelse för detta, det gäller ju trots allt vår säkerhet.

Rökluckor

Rökluckor är till för att ventilera ut rök och sänka temperaturen i exempelvis trapphus eller butiks- och lagerlokaler i händelse av brand. Finns inga rökluckor i en lokal fylld med rök bildas ofullständigt förbrända gaser som i sin tur bidrar till risk för ytterligare spridning eller explosion.

Rök- och brandgaser är extremt farligt att andas in. De försvårar släckningsarbete och utrymning samt ger betydande skador på byggnader och inventarier.

I det byggnadstekniska brandskyddet utgör rökluckan en mycket viktig del som ska installeras och servas av auktoriserad servicepersonal.

Sotar´n i Bergslagen såväl installerar nya rökluckor som reparerar och servar redan befintliga sådana.
Välkommen att kontakta oss för mer information kring installation, reparation samt service av rökluckor!

Kajbon

Det kan alltid hända saker på taket – kanske har du fått problem med kajbon i skorstenen eller några takpannor som ligger löst. Tveka inte att höra av dig till oss på Sotar´n i Bergslagen.

Vi hjälper dig gärna med kajborensning, sätta upp kajnät, tjärborttagning i skorstenen samt att lägga rätt takpannor. Har något hamnat i din skorsten som inte ska vara där hjälper vi dig givetvis att fiska upp det.

Kontakta oss gärna för mer information, råd eller tidsbokning!