Sotar´n i Bergslagen

Sotarn i bergslagen har varit verksamma i över 30 år och personalen längre tid än det. Vår erfarenhet och service uppskattas stort av våra kunder.

Vi har genom upphandling från kommunen tappat avtalet för lagstadgad sotning från 2021-09-31 , och önskar därför att våra kunder aktivt väljer oss för att utföra arbetet.

Sotarna bor och utgår ifrån Kristinehamn är väl kända på orten och känner mycket väl till fastigheterna.

Man kan idag själv välja vem som skall sota i sin fastighet.
Sotar´n i Bergslagen AB är idag en del av Sovent group AB , en sammanslagning av mer än fyrtio bolag verksamma i sotnings och ventilationsbranchen.

Det vi inte kan lösa lokalt tar vi hjälp av kollegor ifrån närliggande orter.

Har du fått en information i brevlådan från oss,
Här hittar du:
Informationsbladet ”Vill du rädda din sotares arbete i Kristinehamn & Storfors”

Dispensansökan om att låta Sotar´n i Bergslagen sota din förbränningsanordning.
Denna blankett fylles i och undertecknas samt skickas tillbaka till Sotarn i Bergslagen på vår postadress:
Osmundsgatan 11, 703 83 Örebro. Det går även bra att mejla över till mejladressen info@sotarnibergslagen.se

Informationsbladet ang. rengöring av ventilation/spisfläkt samt radon

Enligt upphandling 2020 har Sotning & Ventilation i Karlstad AB tagit över den lagstadgade sotning och brandskyddskontroller i kommunerna Hällefors & Filipstad fr.o.m 2021-01-01