Besiktningar

Hur mår din skorsten egentligen?
-Fråga oss!

Skorstenen på ditt hus är ständigt utsatt för prövningar.
Regn, vind och snö utifrån, såväl som kondensånga och varma rökgaser från eldstaden. Inte undra på att teglet börjar vittra sönder ibland…

Det är lätt att glömma bort skorsten och eldstad då resten av huset underhålls. Vi kan hjälpa dig med följande:

Statuskontroll:
Vi utför täthetsprovningar och kamerabesiktningar för att undersöka både in- och utsida av anläggningen.
Vi meddelar dig om eventuella brister såsom otätheter, kondensskador och närliggande brännbara byggnadsdelar.

Plan- & bygglagsbesiktning:
Då en ny eldstad ska installeras krävs enligt Plan- & bygglagen en installationsbesiktning.