Ventilation

Sotar´n i Bergslagen utför funktionskontroller, flödesmätningar och rengöring av olika typer av ventilationssystem. Allt från radhusets badrumsventilation och kontorslandskapets frånluft, till totalrensning av flerbostadshus.
Förutom att motverka dåligt inomhusklimat kan en ventilationsrengöring och en systeminjustering även leda till sänkta driftkostnader. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

 

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Kontrollen utförs med olika intervaller av en behörig sakkunnig. Målet med OVK är att undersöka att fastighetens ventilationssystem fungerar och uppfyller de krav som ställdes vid byggnadstiden.